|
El plantejament utilitzat per l'ALBERT FERRER en l'obra "CONTRAST" no té cap pretensió d'enfrontar, sota el denominador comú de la tendresa, les postures antagòniques d'aquests dos poetes, malgrat que l'enfrontament ha estat constant en veu i opinió de l'ortodòxia poètic-literària del nostre país, passada i present. La línia d'expressió intimista que flueix d'una forma natural en l'obra de l'ALBERT FERRER dóna en aquesta ocasió amb "CONTRAST" una nova veu i opinió i, per tant, una nova dimensió a la tolerància poètica. L'ALBERT FERRER com l'hi és característic, acura al màxim tota la seva tasca i embolica l'obra amb ritmes com el d'havanera, de swing i de bolero combinats amb la més pura balada, tot això construït com ja és habitual amb la col·laboració del mestre Francesc Burrull, Premi Nacional de Música, a la direcció musical i artística.